محاسبه قیمت و ثبت سفارش


برای آگاهی از شرایط کار، هزینه ها و همچنین ثبت سفارش کار پژوهشی خود لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید.

نرخ های محاسبه شده در فرم زیر، تا پایان پاییز شامل 10 درصد تخفیف می شوند.


انتخاب نوع سفارش الزامی است
فقط اعداد وارد نمایید.
فقط اعداد وارد نمایید.
فقط اعداد وارد نمایید.
فقط اعداد وارد نمایید.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Please specify your email address.
Invalid Input
Invalid Input

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه