203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

کتاب مبانی مدیریت و سردبیری ژورنال های علمی

این کتاب که توسط دکتر مسعود شهابیان از ویراستاران علمی موسسه ضامن سلامتی به رشته تحریر درآمده است شامل قوانین و دستورالعمل های داخلی ژورنال علمی، مدیریت ژورنال علمی، افراد مرتبط با یک مجله، چک لیست های حیاتی هر مجله علمی، شیوه های تولید محتوای باکیفیت برای مجله، ویژگی های یک سردبیر علمی، راههای موفقیت یک مجله دانشگاهی،چالش های راه اندازی یک مجله علمی، ارتقای ژورنال علمی تازه تاسیس و معرفی یک نرم افزار مناسب برای مدیریت مجله علمی می باشد. همچنین در این کتاب فرایندهای انتشار مقالات پژوهشی نیز به تفصیل آورده شده است. موسسه ضامن سلامتی به کلیه مشتریان و مخاطبان خود خواندن این کتاب را توصیه می نماید.

برای تهیه این کتاب با موسسه تماس حاصل نمایید.

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه