203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست

ویراستاری مقالات

ویراستاری مقالات (قسمت دوازدهم)

کاربرد اصطلاحات لاتین اصطلاحات لاتین به طور گسترده در متون علمی مورد استفاده قرار می گیرند. اگر چه این کلمات ...

ویراستاری مقالات (قسمت یازدهم)

استفاده از اعداد در متون علمی در مقالات علمی انگلیسی در صورت شروع شدن جمله با عدد, باید ان عدد را به حروف ...

ویراستاری مقالات (قسمت دهم)

مهارت های زبانی و دستوری هرچه مجوعه واژگان و "دایره واژگان فعال" نویسندگان مقاله های علمی بیشتر باشد ضریب ...

ویراستاری مقالات(قسمت نهم)

رعایت بی طرفی در نگارش مقاله باید بی طرفانه و به دور از هرگونه سو گیری غیرمنطقی باشد.همواره باید ادعاهای مطرح ...

ویراستاری مقالات(قسمت هفتم)

شفاف سازی و پرهیز از ابهام ابهام در متن از جمله کاستی های جدی در بسیار از آثار است.برخی از نویسندگان غیر حرفه ...

ویراستاری مقالات(قسمت پنجم)

استفاده از فعل مفرد و جمع برای واحدهای اندازه گیری نگارش علمی اغلب شامل مقادیرو واحدهای اندازه گیری همچون ...

ویراستاری مقالات(قسمت ششم)

استفاده از کلمه Respectively استفاده از کلمه espectively در هنگام ارائه اطلاعات خاص به خواننده بسیار مفید است. ...

ویراستاری مقالات(قسمت هشتم)

(Parallel structur) رعایت ساختار موزون  در مقالات علمی, بسیار پیش می آید که اطلاعات در جملات در قالب سری یا لیست ...
Load More

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه