203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست

نمایه سازی

نمایه سازی (قسمت هفتم)

JCR یا گزارش استنادی مجلات علمی  با پایگاه داده اطلاعاتی JCR بیشتر آشنا شویم:   اهمیت گزارش استنادی مجلات ...

نمایه سازی(قسمت ششم)

شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی کیفیت نمایه‌های تخصصی مشخص بودن دامنه موضوعي نمايه1. مشخص بودن ...

نمایه سازی(قسمت پنجم)

مجلات بین المللی اگر بخواهیم مجلات بین المللی را از نظر درجه و اعتبار بررسی کنیم، بایستی تفاوت موسسات اصلی ...

نمایه سازی(قسمت چهارم)

pubmedبر خلاف تصور بسیاری از محققین علوم پزشکی، پابمد یک بانک اطلاعاتی برای نمایه کردن مقالات نیست بلکه خود یک ...

نمایه سازی(قسمت سوم)

نمایه ESCI  تامسون رویترز مجلات نمایه شده در نمایه جدید Emerging Sources Citation Index خود را با بيش از 2400 نشريه رونمايی ...

نمایه سازی(قسمت اول)

اهداف، کارکردها و مراحل نمایه‌سازیهدف از نمایه‌سازی آماده‌کردن اسناد با هدف بازیابی است. در واقع هدف ...

نمایه سازی(قسمت دوم)

ملاكهاي انتخاب نشريه برای نمایه سازی در ISI در هنگام ارزيابي مجلات عوامل بسياري در نظر گرفته مي شود. عمده اين ...
That's All

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه