203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست

تحلیل پروژه های آماری

نمایه سازی(قسمت هشتم)

سيستم هاي نمايه سازي ( Indexing Systems) سيستم هاي نمايه سازي وسايلي هستند که به وسيله آنها از يک زبان نمايه‌اي براي ...

تحلیل پروژه آماری(قسمت هفتم)

تفاوت آمار پارامتریک و ناپارامتریک آمار - پارامتریک آزمون‌های آماری با دو رویکرد کلی ساخته شده و ساخته ...

تحلیل پروژه آماری(قسمت ششم)

تکنیک های داده کاوی و آماری تکنیک های داده کاوی و تکنیکهای آماری در مباحثی چون تعریف مقدار هدف برای پیش گویی، ...

تحلیل پروژه آماری(قسمت پنجم)

تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر یک رویکرد استقرایی است که در آن پژوهشگران با استفاده از یک ...

تحلیل پروژه آماری(قسمت چهارم)

نرم افزار R این  نرم افزار در سال ۲۰۰۱  ارائه شده است.  از مزایای این نرم افزار مجانی بودن و  Open source ...

تحلیل پروژه آماری(قسمت دوم)

تحلیل تشخیصی یکی از روش های تحلیل خوشه‌ای است که به تحلیل ممیزی نیز معروف است. در این تحلیل، هر داده در یکی ...

تحلیل پروژه آماری(قسمت سوم)

آیا بین رگرسیون چند متغیره و چندگانه تفاوت وجود دارد؟اگر چه بسیاری این قرارداد نامگذاری را رعایت نمی کنند: ...

تحلیل پروژه آماری(قسمت اول)

آشنایی با آنالیز آماری و معرفی کتاب تحلیل داده های بقابرای اینکه آنالیزگر موثری باشید بایستی به خوبی مشکلات و ...
That's All

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه